Tarieven fysiotherapie 2022

Behandeling Tarief
Behandeling fysiotherapie 37,50
Toeslag aan huis behandeling 19,00
Behandeling manuele therapie 50,50
Screening 16,50
Intake en onderzoek na screening 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing 48,00
Intake fysiotherapie 63,75
Instructie ouders 31,25
Oedeemtherapie 50,75
Niet nagekomen afspraak 28,25

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening worden gebracht. U dient zich bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te melden.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘Modelregeling fysiotherapeut-patiënt’ van het KNGF/NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.
Tarieven en voorwaarden per 01-01-2021.

Sluiten