Tarieven fysiotherapie 2023

Behandeling Tarief
Massage en oefentherapie 39.50
Toeslag aan huis behandeling 20.00
Behandeling manuele therapie 53.00
Screening 17.50
Intake en onderzoek na screening 50.50
Intake en onderzoek na verwijzing 50.50
Fysiotherapeutisch consult 67.00
Oedeemtherapie 53.50
Niet nagekomen afspraak 30.00

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening worden gebracht. U dient zich bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te melden.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘Modelregeling fysiotherapeut-patiënt’ van het KNGF/NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.
Tarieven en voorwaarden per 01-01-2023.

Sluiten